Гняв и тъпота

Автор: Емилия Илиева

Ясен Василев завършва театралните академии в София и Шанхай. Пише поезия и драматургия. Носител е на над 20 литературни награди. Пиесите му са победители в редица национални конкурси за драматургия. Ясен е участник в международни резиденции за драматургия и съвременен пърформанс. Автор е на физическия пърформанс NUTRICULA, създаден в различни варианти с артисти от Китай, Португалия и Литва.

Ти си един от малкото примери за професиона­лист, завършил специалността Драматургия в НАТФИЗ и избрал сценичното писане. Как оформи своя избор и беше ли ти трудно да го отстоиш по време на годините в Академията?

Няма ограничения в избора, само предупрежде­ния, които човек игнорира в началото на пътя си. Отстояването е много по-трудно извън Академи­ята, отколкото в нея. „Зазиданите“ вече беше по­ставена и номинирана, когато се дипломирах, така че за мен беше по-лесно. Трудното идва с осъзнава­нето, че в нашия контекст маркерите за успех не означават нищо, а заниманията с театър изискват огромни лични жертви и произвеждат повече фрус­трация, отколкото нещо друго.