Автор: Десислава Милева

Нищо добро не може да излезе от комунизма. Това доказа, 30 години след падането на Берлин­ската стена, DAU – трудно поддаващият се на категоризация проект на руския режисьор Иля Хржановски. От конструкцията на тайнстве­на гигантска снимачна площадка в украинския град Харков някъде през 2008 до световната премиера на проекта в Париж през януари 2019 противоречията и въпросите около него не спират да се трупат. Без официално прессъ­общение или какъвто и да било друг документ от страна на организаторите, проектът се настанява във френската столица със заучена мистериозност. Пресконференция също няма, но пък срещи с журналисти от всекидневни­ците Le Monde, Libération и Le Figaro, отразя­ващи всички по-мащабни културни събития, са набързо организирани. Започва да се говори за „потапяне“ в комунизма, размишления върху сво­бодата и креативния процес, за експерименти с документалното кино и фикцията. Цитират се цифри, като 700 часа заснети кадри и пове­че от 400 участници, както и имената на уче­ни, интелектуалци и артисти, взели участие в проекта. Имена, повтарящи се от една статия в друга и придаващи неминуемо тежест и дове­рие към проект, на който иначе малко биха обър­нали подобно внимание. Всеки опит за неговото изследване води до сблъсък с едно непрестанно размиване на границите между истина и измис­лица, факти и слухове, което е самата есенция, спойката, която прави DAU това, което е.