Фани – Мариана Крумова

Боби Глишев щеше да е майор Данаил Николаев.

Из „Строителите на съвременна България” на Симеон Радев:

Майор Данаил Николаев, командир на втората пловдивска дружина, бе между българските офицери в Румелия безспорно най-видающата се личност. Родом бесарабец, той свърши военното училище в Русия и участвува в Освободителната война като руски офицер. Неговата храброст в боевете на Българското опълчение е легендарна. При Шейново той пръв се изкачи на редута. В Пловдив Николаев имаше чести стълкновения с руските офицери, на които той не можеше да търпи презрителния тон спрямо българите и хазяйниченето им в областта.

майор Данаил Николаев – Богдан Глишев

Иван Савов, чието драматично дарование (очите му излъчваха лудост в образа на Орце) ме бе впечатлило в „Солунските съзаклятници”, трябваше да  играе неизвестения днес чешит от онази епоха, Димитър Ризов.
Из „Строителите на съвременна България” на Симеон Радев:

На 25 години, самоуверен и доверчив. Преди Освобождението той се учеше в пловдивската гимназия, която напусна от четвърти клас. Книжар в Битоля, после екзархийски инспектор, непризнат от своите подведомствени, той пълнеше Македония с шума на своите конфликти, с големите си претенции и с едно истинско призвание на обществен деец. От Турция той пишеше в Марица, сетне в Балкан безконечни дописки, в които между много декламация и бомбастични фрази блещяха обещанията на една истинска публицистична дарба. Въпреки младата възраст той упражняваше в своята среда силно влияние. Една неимоверна леснота да се ентусиазира, вярата, че е предопределен за всички дела, ненарушимата от нищо самонадеяност по въпроси, за които твърде смътно е чувал нещо, извънредният полемически талант, блестящото му дарование за повърхностната асимилация, всичко това му е давало в кръговете на полупросветените хора голям престиж.

Димитър Ризов – Иван Савов

Наско Атанасов, когото заедно с Ивайло, си харесах в спектаклите на Сливенския театър, щеше да е Тодор Гатев, верният човек до Захари.

Тодор Гатев – Атанас Атанасов.

И още Христо Гърбов – като Хаканов, политическият враг на Захари. Сърбяха ме ръцете да кръстосам Ицето и Ивайло в актьорска схватка.