Прочетете в брой 21

Цензурата ще бъде разгледана от Деян Ста­тулов под конкретен ъгъл: идеологическата (не моралната) по време на социализма (не днес!?) и конкретно в България (но не без чуждо влияние) (стр. 42).

Друг вид цензура – етичната, в наши дни – ще проследи Петя Александрова (стр. 51). Под формата на препоръки кое е подходящо за малолетни и непъл­нолетни.

Още един възможен ъгъл – автоцензурата. Като специфичен неин вариант – маниакалната (само) взискателност – откриваме при режисьора Абел Ганс. Виктория Гълъбова ще преразкаже лекцията на гостувалия у нас френски изследовател Жорж Мурие за няколкото варианта и още толкова реставрации на неговия амбициозен филм „Наполеон“ (стр. 57).

И малко встрани – поводът е 100 години чешки комикс – Радостина Нейкова ще ни представи излож­бата „В това време на едно друго място“, но ще прех­върли и мост към филмите, работилниците, срещи­те, концертите (стр. 64).

Петя Александрова,

редактор Кино

Партийна чи(е)стота

Автор: Деян Статулов Едва издържахме и едва на края на филма се посъвзехме. Той беше в Италия. Как го заразиха там, че да направи такъв филм! Тодор Живков1 Пример [...]