Кино2018-11-08T09:56:39+00:00

В месеца, който отбелязвахме с фанфари социа­листическата револция, Геновева Димитрова обяс­нява на отвикналата да гледа руско кино публика състоянието му в момента и слага акцент на по­казвани у нас заглавия. Изводът: въпреки липсата на свобода, в Русия си играят с лудостите на времето, търсейки смисъла стр. 90.

Пред Росен Спасов режисьорът Радослав Спасов говори за любовта, която човек трябва да остави след себе си, като за съществена част от история­та във филма му ,,Живи комини“, показван на „Златна роза“ стр. 99.

Албена Шарбанова се оттласква от гостуване­то на Иън Макюън на Синелибри, където представи филма „На плажа Чезъл“, за да ни разкаже и за други­те екранизации по негови романи – три само през последната година, повече или по-малко успешни, но неизменно носещи неговия прецизен психологически почерк стр. 112.

Мариана Христова открива цензура в демокра­тични времена в софистициран вид, трудно доказу­ема – тя е в европейската система на филмопроиз­водство, която задушава потенциала на младите си таланти в среда на изнурителна бюрокрация и конюнктурни изисквания за съсредоточаване вър­ху „актуални теми“ – гореспоменатите миграция, малцинства, национализъм, екология (и не само) – зададени от източниците за финансиране стр. 121.

Петя Александрова,

редактор Кино

РАДОСЛАВ СПАСОВ

Любовта, която човек трябва да остави след себе си, е съществена част от историята в ,,Живи комини“ Автор: Росен Спасов Професионалното око на Радослав Спа­сов е жива история на [...]

error: Content is protected !!