Как оценявате този филм сега, след изтеклите от пре­миерата му 34 години?

– Не съм го гледал след реализирането му. В центъ­ра на вниманието ми е една изключителна жена – всички бяхме влюбени в нея. Както знаете, кри­тиците ме упрекват, че филмите ми обикновено са мрачни. Спомнете си „Ана и вълците“, който у нас бе посрещнат „на нож“…

Сам твърдите, че в него разглеждате трите чудовища за Испания…

– В „Мама стана на сто“ героите са същите, но действието се развива няколко години по-рано, когато обстановката в Испания не е толкова мрачна. Затова бях настроен още от самото на­чало да правя комедия.

И наистина сте успели: в нея на екрана не се мяр­ка нито един мрачен щрих. Героите – бабата (в блестящото изпълнение на Рафаела Апари­сио), която за своята стогодишнина събира ця­лата фамилия в бащиното имение; старинната къща със своеобразна атмосфера; синовете Фернандо и Хуан с жените и дьщерите им; би­вшата гувернантка Ана (Джералдин Чаплин), придружена от аржентинския си съпруг. Всич­ки, без изключение, излъчват колорит и витал­ност.

– Опитах се да се обърна към същите „три чудови­ща“, но с усмивка. Щеше ми се да докажа на ауди­торията, че не съм я загубил безвъзвратно.

Не сте изгубили нито за миг и диригентската палка: опитът на двамата братя да продадат бащиния дом е спрян от „могъщата“ съпротива на старица­та. Неслучайно филмът започва с ведра маршова музика, намекваща за авторитарния характер на бабата… Актьорският ви подбор винаги е безу­пречен.

– Стремя се да работя с най-добрите професиона­листи. Предпочитам да присъствам не на пре­миерите, а на репетициите, когато актьорите, певците, балетистите се потят. Завършеният спектакъл ми е по-малко интересен. Важното е да видиш къртовските усилия, които се вла­гат за изграждане на образите. Любопитна ми е връзката между физическото усилие и худо­жествения резултат.

Кое снимате по-лесно: любовта или смъртта?

– Разбира се, че любовта. В нея се крие музика, ро­мантика, страст, ревност, изневяра… За мен и смъртта е много важна тема. Тя е последният драматургичен ход за човека.

Голяма част от живота си сте посветили на музиката.

– Откакто съм роден, слушам музика. Майка ми беше концертираща пианистка. До ден днешен оби­чам и класическа музика, и танга, и фадо, особено фламенко. То е смесица от много култури; при­съства активно в настоящето ни, ще продължи да присъства и в бъдещето. За мен фламенкото е прекрасно изобретение. То е много по-инте­ресно при женското изпълнение: танцьорките с движенията на ръцете се опитват да достиг­нат небето, докато с долната част на тялото си са стъпили здраво на земята. Вижте какъв символ!

„Фламенко“

„Да отгледаш гарвани“