„Ана и вълците“

„Кармен“

тава: „Редно е да се уважава независимостта на всеки човек, включително и на твореца… Зная, че съм пълен провал във възпитанието на моите деца, които наистина обичам. Никога не съм ги учил как­во трябва да правят. Не съм убеден, че моят съвет би бил най-правилният за тях. Съвременният свят е твърде различен от моя. Той е формиран по съв­сем друг начин“. Затова пък филмите му са образец на нравственост и гражданска съвест, но за тях са необходими сетива. Неслучайно те са удосто­ени с няколко „Мечки“ (златни и сребърни) на Бер­линале; с Гран при на журито в Кан (1974) за „Бра­товчедката Анхелика“; със Специалната награда на журито в Берлин за „Да отгледаш гарвани“; с Европейската филмова награда; с приза на Фил­мовата академия на Великобритания за най-добър чуждоезичен филм за „Кармен“ (1983)… Самият Сау­ра нееднократно споделя, че фестивалите винаги са го поддържали. „Те ми дават кураж и стимул за творчество – отбелязва с гордост той. – Само в Кан съм селекциониран десет пъти, т.е. повече от Фелини и Бергман!“ Мотото, съпътстващо него­вия живот, е „Който почива, ръждясва“. Очевидно до ден днешен творческата му задъханост е далеч от ръждата. В главата му се „въртят“ проекти за два музикални филма: единият да бъде сниман в Мексико, другият – в Индия. И макар, че сам се надя­ва да е приключил с „музикалния“ си период в кино­то, различни обстоятелства го връщат към него като пътуването му до Москва, където му предла­гат да реализира филм за руската музика. Отгово­рът му е: „Може би“!…

По този повод в съзнанието ми „изскача“ мо­ята най-пространна среща с режисьора на бъл­гарска земя. Той гостува у нас през юни 2013 г., по повод ХХ седмица на испанското и ибероамерикан­ското кино, с твърде натоварена за краткия пре­стой програма. Тогава Домът на киното в София ни предложи ретроспектива с пет негови произ­ведения: непопулярната игрална творба „Стре­ляй!“ (1993) с Антонио Бандерас и Франческа Нери, както и изключителните по рода си документални импресии „Фадо“ (2007, с няколко номинации за Ев­ропейската филмова награда и приза „Гоя“ за доку­ментален филм); „Фламенко“ (2010); „Иберия“ (2005, завоювал „Гоя“ за операторско майсторство); „Аз – Дон Жуан“ (2009, номиниран за сценография). Ре­жисьорът бе удостоен от НАТФИЗ „Кр. Сарафов“ с титлата „Доктор хонорис кауза“, проведе май­сторски клас и представи 94-минутна екзистен­циална комедия „Мама стана на сто“ (1979). Считам за свой професионален дълг да припомня стено­графирания от мен тогава разговор с Карлос Сау­ра. Някак естествено той започна с въпроса: