Потомствен интелигент (син на адвокат ху­дожник и концертираща пианистка), той отрано изявява дарованието си в разни посоки. От дете рисува, а на 18 години вече е професионален фо­тограф. Сега с детска гордост представя уникал­ната си колекция от над 600 фотоапарата, спо­деляйки, че всеки ден открива нещо подходящо за снимане. Често купува части за фотоапарати и сам ги сглобява. „Обичам да работя бързо – споделя Саура. – Имам слабост към отраженията: затова често използвам огледала. Предпочитам сътворе­ното от мен да изглежда като рисунка, а не като снимка“. „Тази неуморна игра на татко със снимки и рисунки прилича на детско забавление – шегува се единият от си­новете му – Анто­нио. – Но, за разлика от децата, той се стреми да работи сам, на спокойствие, в изолация от други­те.“ Това обаче често не му се удава. А брат му Адриан добавя: „Дори когато беше с нас, папа обикнове­но си рисуваше, ние – също. Стараехме се да не му пречим“. Явно и майките им са се стремили макси­мално да осигуряват в дома атмосфера за спокойно съзидание. Но кога­то днес режисьорът гледа кадри от свои филми в обкръжение на децата си, коментарът му е неизбе­жен: „Видяхте ли колко хубава е тази сцена без му­зика.“ или „Щом си спомниш идеята на творбата, вече си самият ти, а не детето в теб…“

Още първият му игрален филм „Хулиганите“ (1960) , заснет с почти абсурден бюджет и с пре­димно непрофесионални актьори, разкрива чувст­вителността на неговите граждански „антени“, с които улавя несправедливостта на заобикаля­щата го действителност. Тази драма за съдбата на малолетни престъпници, които се опитват да се измъкнат от порочния кръг на мизерията, като станат тореадори, е твърде показателна за из­граждането на бъдещия му реалистичен стил. Тя е прожектирана на МКФ в Кан, но цели две години не стига до търговско разпространение. „Реализирах я, тъй като исках здраво да стъпя върху земята, да правя земни филми“ – споделя Саура. Едва с третия си филм „Ловът“ (1966) успява да привлече внима­нието на международната кинообщност. Създа­ден като психологически трилър, той проследява историята на група ловци, които губят ума си. Както повечето ранни продукции на режисьора, така и тази е иносказателна – с алегорична кри­тика, отправена към моралния упадък на испанско­то общество по време на франкизма. За мен лично най-красива, съкровена и магнетична творба на Саура е драмата му „Да отгледаш гарвани“ (1976) с релефното изпълнение на Джералдин Чаплин. Паметен художествен биографичен портрет е „Гоя в Бордо“ (1999) с Франсиско Рабал в главната роля. В него режисьорът не следва фактологията, а екранизира виденията на безсмъртния майстор на четката. Тази испано-италианска продукция е удостоена с четири награди „Гоя“ (еквивалент на Оскарите в Испания), както и с още куп номинации на престижни кинофестивали. Разбира се, за успе­ха ù допринася изключителната камера на знаме­нития оператор Виторио Стораро. „Не обичам да говоря нито за миналото, нито за починалите ми близки – предупреждава Саура. – Енергията, извикваща спомените, е безвъзвратна загуба на сили и време. Личният живот си е лично мой и не желая да го споделям с другите.“ Естест­вено, той има пълно право, особено в наше време, когато всичко е на показ. Най-големият син на Са­ура – също Карлос (асистент-режисьор, роден 1958 г.), контрира казаното от баща си: „Татко се връ­ща в миналото много повече и по-често, отколко­то си признава. В него намира вдъхновение за раз­ни нови проекти, които непрестанно се въртят в главата му. Продължава да мечтае да създава мюзикъли, в които често да маха декори, за да не разсейват вниманието на зрителя от концентра­цията върху артистите“.

За когото от неговите изпълнители да го по­питаш, веднага е в позиция на защита. И това е естествено, тъй като е изключително прецизен в подбора, в предварителния кастинг. Но с явно предпочитание и уважение към таланта споделя мисли за сътрудничеството си с Джералдин Чаплин, с която заживява заедно и има син – Шейн, след реализацията на филма „Ментовка с лед“ („Сребър­на мечка“ на Берлинале, 1968“), изследващ сексуални проблеми в недораслото общество на ограничения и забрани. Режисьорът изтъква значимостта на две съдбовни за него срещи: със сценариста Рафа­ел Аскона и с Джералдин Чаплин, която става не само муза и изпълнителка на повечето главни роли в творчеството му, но и вдъхновител и съавтор на негови замисли и проекти. „Джералдин е уникал­на актриса: чувствителна и разбираща – отбеляз­ва той. – С нея се работи леко и винаги – резул­татно. Спомнете си я в „Елиса, живот мой“ (1977) – прекрасна е. В тази творба с еднаква сила проз­вучават и двете болки – на изоставения човек, и на онзи, който си тръгва… Но, за жалост, днес киното е друго. Вече не мога да правя филми като „Елиса, живот мой“. Веднага зрители ще ме попитат защо създавам такава творба!“ Всъщност Саура не оби­ча да говори за жертви и разкаяния; някак не умее да изразява чувствата си. Но очевидна е магиче­ската сила, фантастичната сплав на този твор­чески тандем, родил незабравими образи, звучащи със свой неповторим глас в цялата история на ки­ното.

Колкото е недостижим като режисьор, толко­ва е далеч от възпитанието на седемте си деца и … куп внуци. По думите на дъщеря му Анна (родена 1994 г.), „Папа е нежен, мил, с голяма харизма“. „Но когато се впусне в нов проект, той става непоно­сим – добавя Карлос. – Никого не забелязва. Сякаш не съществуваме за него“. А самият Саура се защи­