БРОЙ ДВАДЕСЕТ И ВТОРИ + ДВАДЕСЕТ И ТРЕТИ.
ОСНОВНА ТЕМА – СЦЕНА | ПЛАКАТЪТ – УЛИЧНОТО ДЕТЕ НА ИЗКУСТВАТА

и още:
Искра Ангелова – Краят на елитите | Мрачният рицар Павел Веснаков | facebook лекции за Изкуството | Явора Петрова – Свят като насън | Нова рок-опера – пак за Христос | Други думи за Иван Ланджев | Кан 2019 – Портрет на света в пламъци | Приливите на отсъствието – поглед към азиатското кино | Цанко Лалев за/против Александър Секулов | разказ от Антония Антонова |
+ Георги Дюлгеров – Биография на моите филми – 5