БРОЙ 07

Биография на „МѢРА СПОРЕДЪ МѢРА” (1979 – 1988)

Плакат на „Мера споредъ мера”.  Автор - Димитър Ташев Епизодът с холандската преводачка почти буквално го цитирах в третата серия на „Мера споредъ мера” в епизода „Хюриетът” на масовия митинг по случай побратимяването на довчерашните врагове. Чернопеев казва една изречение, преводачът му Дилбер Танас нанизва десет. Чернопеев му прави забележка: - Танасе, аз – едно, ти - десет! Руси махва с ръка: - Готово, бай Ристо! Яшасън Хюриет! („Да живее свободата!”) И тълпата вика възторжено! https://artizanin.com//wp-content/uploads/2019/video/01.%20Откъс%20-%20%20Реч%20на%20митинга%20за%20%20хюриета.mp4 Откъс „Реч на митинга за хюриета”. В откъса: Дилбер Танас – Руси Чанев, Чернопеев – Стефан Мавродиев, Мучитано-Касапчето – Людмил [...]

Светът след Нидерландската полифония

Автор: Йосиф Герджиков ИЛИ КАК ТВОРЕЦЪТ ТЪРСИ, ПРАВИ И ЗАДАВА БЪДНИ ДНИ Йосиф Герджиков е един от най-пристрастените и изявени ин­терпретатори на бароковата музика у нас. Освен диригент, осъществил премиерни за България изпълнения на мащабни кантатно-ораториални творби, той е и прекрасен солист - пе­вец и педагог. Ученик е по хорово дирижиране на проф. Лилия Гюлева, а по оркестрово дирижиране на проф. Васил Казан­джиев. Създава „Хенделово общество“ през 1991 година. Също така е един от съоснователите на театралния колеж „Любен Гройс“. Ръководител е на вокалната форма­ция „Юлангело“, с която копнцертира в цял [...]

Писма от Мила Боги

Автор: Мила Боги “Може да се каже, че е мечтател. Силно вярва, че единственият начин да живее е да търси вдъхновението навсякъде и да експериментира с всевъзможни начини на себеизразяване. Не търси себе си, а се създава. В момента пише първата си книга, докато работи като експерт в сферата на устойчивото развитие и зелени енергийни проекти. Междувременно, за да не изгуби и минутка от времето си, работи и по социален проект, чрез който иска да осигури допълнителен доход за българските баби и дизайнери. Когато има възможност, майстори рецепти за лимонада. Това е тя. Разпиляна, креативна, артист по душа – [...]

ПРОФ. ПЛАМЕН МАРКОВ

Автор: Кева Апостолова ДА ПОГОВОРИМ СЪС ЗВЕЗДИТЕ 21 ВЪПРОСА В 21. ВЕК (режисьор, театрален педагог) Господ или Дарвин? – И господ, и Дарвин. Кой е казал, че те не могат да си партнират, ако се оберат крайностите в те­ориите им? Защо човешкото новородено е безпо­мощно? – Защото играе театър. Съхранява в тайна ог­ромното си желание за живот и крие потенциа­ла си, за да бъде обгрижвано. Иначе кончето се ражда и незабавно скача на крака и ходи. Чо­вешкото същество е хитро и играе. То е „Hommo Ludens“ и това го различава от животните. Както [...]

ИСТОРИЯ СЛЕД СТАЛИНСКИЯ ЗАКОН ОТ 15 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА

Автор: Наталия Няголова “ЗА ЗАБРАНА НА БРАКОВЕТЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ НА СССР И ЧУЖДЕНЦИ“ “ВАРШАВСКА МЕЛОДИЯ“ В „ТЕАТЪРА НА МАЛАЯ БРОННАЯ“ Великолепният текст на Леонид Зорин от 1967 година, превъплътен повече от 90 пъти в съ­ветския и руски театър, е написан година преди Пражката пролет и представя абсурдността на един от сталинските закони от 15 февруари 1947 година – „За забрана на браковете между гражда­ни на СССР и чужденци“. Историята на полската студентка Геля и съветския студент Виктор, преминали като юноши през ужасите на Втората световна война и разделени от жестоките аб­сурди на сталинизма, се [...]

Партийна чи(е)стота

Автор: Деян Статулов Едва издържахме и едва на края на филма се посъвзехме. Той беше в Италия. Как го заразиха там, че да направи такъв филм! Тодор Живков1 Пример за това как е изглеждала цензурата в киното преди Втората световна война дава един епизод от филма на Джузепе Торнаторе „Ново кино „Парадизо“ (1988). Няколко дни преди прожекцията на нов филм в малък италиански град местният свещеник го гледа и с помощта на звънче известява прожекциониста коя сце­на да изреже преди да стигне до зрителите. В края на филма главният герой гледа всички цензурирани кадри, [...]

Цензурата

Автор: Ивана Мурджева В РАМКИТЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ. ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ЗАКОНА V/S ГЪВКАВОСТТА НА ЦЕНЗУРАТА Цензура, цензурирам, цензурирай се, не­цензурен. Това може би са думите, поставени в първите десет цивилизоващи модела, тре­тирани като базови от обществената док­трина на 20. век и успешно обогатявани през настоящия. „Ще трябва да цензурирате пове­дението си“, чуваме да казват преподаватели­те в клас, когато искат да обърнат внимание върху ограниченията, налагани от съвместното ни живеене. „Ще цензурираш езика си или ....“, не сдържа нервите си поставеният на изпитание родител, който иска да е едновременно строг, ав­торитетен, но [...]

Книжни самолети

Автор: Игор Марковски Самолет, премазан от автомобилни гуми. Разгънах го. Беше направен от некролог. Портрет на дядо с мустак. Три имена. Дата раждане. Дата смърт. Три месе­ца по-късно някой внимателно е взел този лист хартия – дупките от габърчета личаха ясно – и е направил самолетче… В училище направихме купища самолети от различна хартия – имаше гланцова, вестникарска, лист от атлас с океани, от кройка на „burda“ (ако помните това списание), от списание „Паралели“, но в тази колекция имаше само един от некролог. Онзи – премазания… * * * Некролози. Уличните. Кога ли ще се [...]

Биография на ТРАМПА (1978 – 1979)

Плакатът на „Трампа”. Автор – Димитър Ташев Дилогията За мен „Авантаж” и „Трампа” са дилогия. И двата филма се занимават със системата и личността. Само че в „Авантаж” личността е неформален лидер, а в „Трампа” – формален, убеден комсомолски вожд, който на стари години се връща по местата, където е вилнял като властимащ. И се оправдава с фразата „Времето беше такова!” Проумява, че тогавашните му простъпки са породили чудовищно изкривяване у Мая - момичето, което се мисли за негова дъщеря и което напира да се уреди чрез неговите връзки. Дилогията „Авантаж” – „Трампа” не е хрумване, дошло [...]

МАРТИН ПЕТРУШЕВ – Едно пътешествие в центъра на Европа: Хайделберг

Автор: Мартин Петрушев (ПЪТЕПИС) Хай-дел-берг. Самото име на този град вече е обе­щание. Хайделберг – един не особено голям град с около 140 000 жители, 30 000 от които са студенти, дошли от всички краища на света, за да учат в най-стария университет в Германия, основан през далечната 1386 година. Немците имат израз и песен „Ich hab’ mein Herz in Heidelberg verloren”, което буквално означава „Из­губих си сърцето в Хайделберг“. „Защо?“ – питате. – „Какво му е специалното?“. Предлагам след малко да се срещнем пред двете скулптори, които подпират вхо­да на [...]

ПОЗНАТИТЕ НЕПОЗНАТИ СЪСЕДИ

Автор: Мария-Йоанна Стоядинович Познати, защото само на 50 км от София се намира Сърбия. Държава, която за голяма част от българите е синоним за вкусна скара и хубави кръчми, в които все още се пуши. Страхотно пре­карване по новогодишни и великденски празници. Пък и не е нужно да знаеш чужд език, за да се разбе­реш. По комшийски. Непознати, защото информацията, която се разпространява, е най-малкото щърба. Ако стане някакъв скандал или ако е от „голямо международ­но значение“. Умишлено или по инерция, заради втълпените стереотипи, се премълчават факти, касаещи и българската история, и българската литерату­ра пък, [...]

Тонислав Христов: За мен киното е зверско удоволствие

Автор: Ирина Канушева Тонислав Христов е режисьор доку­менталист, роден през 1978 година в България. Завършил е кинорежису­ра във Финландия. Живее и работи и в двете страни. Сред филмите му са „Семейно щастие“ (2008), „Правила­та на ергенския живот“ (2011), „Ис­тории за храната и душата“ (2013), „Любов и инженерство“ (2014), „По­щальонът“ (2016) – почти всички са показвани на най-големите фес­тивали в Европа и по света. Най-но­вият му филм „Тайният живот на Вера“ е селектиран на два фестива­ла категория А, което е прецедент – на Сънданс, САЩ и на Берлинале. Българската публика го видя на премиерата му [...]

Българското кино НА ВЕНЕЦИАНСКИЯ ФЕСТИВАЛ

Автор: Соня Александрова Кинофестивалът във Венеция (Мострата) е най-старият в света, открит през 1932 година. Поради прекъсвания по време на Втората све­товна война, а и след нея по политически причи­ни, той има в архива си 75 издания. Днес е извес­тен най-вече с основния си конкурс и неговата най-висша награда „Златен лъв“, но фестивалът има и други паралелни програми с различни видове кино, които също имат отличия. България присъства на Мострата на Вене­ция спорадично и с променливо в хода на годините признание. Ако се вярва на някои италиански из­точници, нашето участие започва на десетото издание през [...]

90 години УНИМА

Автор: Десислава Димитрова ПРОЦЕСЪТ UNIMA УНИМА – Международният съюз на кукле­ните творци (UNIMA – Union Internationale de la Marionnette) е най-старата международна куклена театрална организация в света. Историята ù започва в Прага на 20 май 1929 година по повод конгреса на чешките кукловоди, към който се присъединяват Чехия, Русия, Полша, Естония, Австрия, Германия, Румъния, Югославия, Франция, Дания и България. Страната ни е пред­ставена от Елисавета Консулова-Вазова (съпру­гата на българския пълномощен министър Борис Вазов – брат на Иван Вазов). Конгресът събира 500 делегати от Чехословакия и по един или ня­колко представители от [...]

ДА ПОГОВОРИМ СЪС ЗВЕЗДИТЕ 21 ВЪПРОСА В 21 ВЕК

Автор: Кева Апостолова ПРОФ. КРАСИМИР СПАСОВ (режисьор, театрален педагог) Господ или Дарвин? Животът и Хомо Сапиенс са едно велико тайн­ство, така че предпочитам Господ Бог. Защо човешкото новородено е безпо­мощно? Защото му предстои да се превърне в мислещо същество, което тепърва ще натрупва житейски опит, за да съумее да се адаптира към един из­ключително сложен свят. Убиван ли сте? В буквалния смисъл – не. В преносния – често. Успявал съм „да се върна в живота“, понякога с цената на неимоверни усилия. Какво поставяте в кавички? Простащината, невежеството, глупостта човеш­ка. По този [...]

DAU – потапяне или потъване?

Автор: Десислава Милева Нищо добро не може да излезе от комунизма. Това доказа, 30 години след падането на Берлин­ската стена, DAU – трудно поддаващият се на категоризация проект на руския режисьор Иля Хржановски. От конструкцията на тайнстве­на гигантска снимачна площадка в украинския град Харков някъде през 2008 до световната премиера на проекта в Париж през януари 2019 противоречията и въпросите около него не спират да се трупат. Без официално прессъ­общение или какъвто и да било друг документ от страна на организаторите, проектът се настанява във френската столица със заучена мистериозност. Пресконференция също няма, но пък [...]