ОТВОРЕНА ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФЕСТИВАЛ

Фестивалът на споделените таланти на Женския пазар отправя покана за участие към
хора с определени таланти, които да организират на доброволни начала уъркшопи за
споделяне на своите артистични умения с обичайните обитатели на пазара и другите
посетители.
Какви уъркшопи се приемат в програмата:
Уъркшопите могат да са в областта на изобразителното изкуство, фотографията, музиката,
театъра, цирка, танца, литературата, ръчните занаяти и други.
Кой може да участва:
Участниците могат да бъдат артисти, преподаватели по изкуства, студенти, занаятчии и
всички останали, които притежават определен талант и желаят да го споделят с публиката.
Условия за участие:
Необходимо е подаване на предварителна заявка за участие. След определяне на
участниците, те се ангажират да участват в предварителните работни срещи по организиране
на фестивалната програма.
Заявка за участие:
За да подадете заявка за участие във Фестивала на споделените таланти на Женския пазар е
необходимо да изпратите е-мейл на sharedtalants.sofia@gmail.com, който да съдържа
следната информация:
– Вашите имена, телефон и електронен адрес?
– Какъв е талантът, който владеете и желаете да споделите с публиката?
– Каква е мотивацията ви да участвате в този фестивал (до 5 изречения)?
– Какво ви е необходимо, за да проведете уъркшопа си – колко голямо пространство, с каква
продължителност, какви материали ще използвате?
Срок за подаване на заявка
10 май 2019.
Дати на провеждане на Фестивала на споделените таланти на Женския пазар:
15-16 юни 2019.
За мястото на провеждане:
Мястото на провеждане, в сърцето на Женския пазар в София, не е избрано случайно. Този
район е населен от разнообразни социални групи, които много трудно имат достъп до
изкуство и култура поради постоянното им живеене в бедност и риск. Това са, от една страна,
търговците на сергии и купувачите, но също така и множество семейства, живеещи в околните
стари сгради.

За контакти:
Ангелина Рангелова
координатор Фестивал на споделените таланти на Женския пазар
087-6256956
sharedtalents.sofia@gmail.com
и
Вероник и Беноа Рeбул-Салз
съорганизатори
087-6718983
sharedtalents.sofia@gmail.com