Автор: Игор Марковски

Корица на албума China, Vangelis, 1978 г., Polydor

Вероника Скавинска е в Атина през 1978 г., когато снима в басейна на хотел „Хилтън“ един човек, който плува сам в ранното утро. По-късно същата фотография, сякаш нароч­но размазана ще бъде корица на музикален албум, който кри­тиката нарича концептуален. Отделни пиеси от този албум ще бъдат из­ползвани хиляди пъти като илюстрация към раз­лични филми, било документални или игрални; радиостанциите също ги ползват като добавка към зададената тема. Дори Карл Сейгън* в прочу­тата си ТВ серия „Космос“ „вкарва“ една от пие­сите в поредицата.

Композитор на този албум е Евангелос Оди­сеас Папатанасиу, известен в цял свят с името Вангелис**. Албумът е озаглавен “China” (Китай).

В едно интервю за музикалното списание “Billboard” Вангелис казва: „Намерих твърде мно­го общо между гръцката и традиционната ки­тайска музика.“

Вангелис никога не е бил в Китай до написва­нето на този албум. Това не пречи на китайците да му издигнат приживе паметник, защото попу­ляризирал страната. Паметникът е без светещи очи. А при откриването на Експо 2010 в Шанхай музиката е от този албум – пиесата „Драконът“.

Вангелис е на корицата на албума “China”, за­щото той плува в басейна…

Пиесата “The Tao of Love” е силно повлияна от „Таоистските сексуални практики“ – това е цяло учение на Даоистите.

Дао (или Тао) в китайската философия е кон­цепция, която се превежда като „път“ (пътека, маршрут).

******

Лао Дзъ и Конфуций са най-често цитира­ните имена от Китай. Техни мъдри мисли се сре­щат дори в „късметчетата“, които придружа­ват кафето сутрин и то не само в България.

Легендата за Лао Дзъ разказва, че майка му е погълнала падаща звезда, заченала от това и но­сила плода 81 год. Единствената книга на Лао Дзъ е „Дао-дъ дзин“. Текстовете вътре са лаконични, трудни за превод, но пък в тяхната простота се крие философията на хилядолетията. Книгатасъдържа 81 текста.

Според мита Лао Дзъ се е срещал с един друг китайски мислител – Конфуций. Самият Конфу­ций познал Лао Дзъ като истински мъдрец и съ­поставил двамата – себе си причислил към хора­та, които цял живот търсят истината, а Лао Дзъ – към тези, които носят знанието по рож­дение.

Конфуций бил ученик на Лао Дзъ. Обикалял страната цял живот и когато станал на 68, се върнал вкъщи. Написал пет книги, наречени „Петте класики“. Конфуций смятал, че държава­та е едно голямо и сплотено семейство.

******

Qi Baishi (1864–1957) рисува през 1925 г. 12 еднакви по размер (180 х 47 cm) китайски пейза­жа, които подарява на приятелката си. На търг (Декември 2017 г.) в Пекин те бяха продадени за 140.800.000 $.

Байши е един от четиримата известни ки­тайски художници, които са творили в стила гохуа. Но това не е важно.

Картините му изобразяват „малките неща в този живот“, както казва самият той и добавя – „картините трябва да бъдат нещо между при­личие и неприличие“.