Автор: Кева Апостолова

ДА ПОГОВОРИМ СЪС ЗВЕЗДИТЕ 21 ВЪПРОСА В 21. ВЕК

(режисьор, театрален педагог)

  1. Господ или Дарвин?

– И господ, и Дарвин. Кой е казал, че те не могат да си партнират, ако се оберат крайностите в те­ориите им?

  1. Защо човешкото новородено е безпо­мощно?

– Защото играе театър. Съхранява в тайна ог­ромното си желание за живот и крие потенциа­ла си, за да бъде обгрижвано. Иначе кончето се ражда и незабавно скача на крака и ходи. Чо­вешкото същество е хитро и играе. То е „Hommo Ludens“ и това го различава от животните. Както и чувството за хумор, а също и преднамерените действия, прикритите с думи намерения. И затова има шанса да стигне далеч, ако не се продава на дребно.

  1. Убиван ли сте?

– Многократно съм фатално раняван и близо до смъртта. Като барон Мюнхаузен ми се е случва­ло да се измъквам, теглейки се за косите. Не се оплаквам, хваля се, защото съм оцелявал след много тежки удари. Част от играта е, когато си