Автор: Йордан Георгиев

Продължение от миналия брой

Катя Петрова. Фотограф Рин Ямамура

КАТЯ ПЕТРОВА

Катя Петрова е най-успешният български куклен режисьор за последните 25 години. И не е нужно да се обосновавам допълнително, тъй като всеки би могъл да провери сухите факти. А те свидетелстват тъкмо за това. Дори само международното признание, което ней­ните спектакли са донесли на България, многобройните ù награди от европейски и световни фестивали, говорят красноречиво сами по себе си. По-важното е друго. Катя Петрова е творец, който силно вярва в човека, защото вярва на детето в него. Неслучайно децата в нейните спектакли, освен носители на безграничната фанта­зия, на невинността, свободата и чистотата, присъщи за тази възраст, много често в днешния объркан свят с преобърнати стойности, именно те се превръщат в онези мъдреци, които ние, възрастните, трябва да слу­шаме, защото могат да ни припомнят някои позабра­вени неща – как да живеем истински, как да вярваме, да обичаме и да мечтаем. Защото чувството за справедли­вост, усетът за това кое е добро и кое не е, умението да състрадаваш са наистина вродени и сякаш закодирани в децата. И колкото и парадоксално да е, впоследствие тези качества биват постепенно деформирани и заглу­шени именно от онези институции, които са се нагър­били с грижата за възпитанието на тези деца – семей­ството, училището и обществото. Катя Петрова цени силно тези качества, защото вярва, че те са в състоя­ние да ни помогнат да си възвърнем изгубената невин­ност, да раздвижат и освежат закърнелите ни сетива за истинските стойности в живота. Нерядко децата в нейните спектакли са и онзи болезнен коректив срещу тъпоумието на политическата класа. Спомнете си „Цар Шушумига“ по прекрасната пиеса на Константин Илиев и момиченцето, което сваля короната на карикатурния цар – алегория на всички диктатори от всички страни. Именно с този спектакъл след повече от 20 години Бъл­гария за първи път беше представена на световния кон­грес на Унима в китайския град Чънгду и се завърна от там с две престижни награди – за цялостен спектакъл и за костюми и кукли. За Катя детството е метафизика. То е състояние на духа. В нейните представления то ни се разкрива на едно друго, вече духовно ниво. Тя му прида­ва едни дълбочини, много различни от общоприетата ни представа за този период от човешкия живот.

За мен Катя Петрова е един от най-чистите, един от най-скромните, дори свенливи хора, които познавам – нещо, може би, нетипично за нейната професия, но пък точно заради това всяка среща с нея ме кара да обичам още по-силно изкуството. За мен винаги ще остане загадка как тя успява да претвори в думи и в картини всички свои фантазии. Усещането е като за докосване до едно красиво вълшебство.

Именно, защото Катя Петрова обича детето в чо­века, затова обича толкова много и актьорите, с кои­то работи. За нея само когато са заедно режисьорът и актьорите могат да свещенодействат. Но актьорите са онези, които правят чудесата, измислени от нея. За­това тя винаги умее да направи така, че на артистите в нейните представления „да им бъде светло под шап­ката“, както е обичала да казва Юлия Огнянова. Катя се опитва да отключи въображението на актьорите, да ги направи истински свободни, да ги превърне в свои съмишленици. И нещо много важно – „да ги обърне от стола“ – отново израз на нейната учителка, тоест да преобърне в тях всичко научено, да ги накара да избягат от стериотипите и познатите схеми, за да може всеки път наново да „откриват велосипеда“. И със сигурност мнозина артисти ще потвърдят, че още при първата си среща с нейния театрален език са открили в себе си нови изразни средства, нови пътища, нови неподози­рани проявления на актьорския си талант. Доказател­ство за това са и актьорите от Театър София, които играят в „Роня“ и особено актьорите от пазарджишкия театър, които играеха в „Цар Шушумига“ и постигнаха впечатляващи резултати в работата си с кукли – нещо, което правеха за първи път в биографията си.

Най-ценното, което Катя Петрова е научила от своя духовен учител Юлия Огнянова, е, че режисьорът трябва да бъде личност, да има позиция в изкуството, да умее да мисли по различен начин, да търси неочаквани ходове и нещо много важно: да слуша интуицията си и да ù вярва безрезервно. Именно от Юлия Огнянова Катя е наследила обичта си към клоунадата, към игровия под­ход – принципът на играта, на който са подчинени пред­ставленията ù, към умението да подтиква актьорите