ИЛИ ДВА ПОТОКА С ЕДНО ПОСЛАНИЕ

Автор: Биляна Чокоева-Ангелова

Биляна Чокоева-Ангелова е завършила ДМА „Проф. Панчо Владигеров“ със спе­циалности музикознание и музикална педагогика. Специализира полифония и е автор на книгата „Монологичност във виолончеловото творчество на Дими­тър Христов. Полифонични трансфор­мации на строежите“. От 15-годишна е член на MENSA International. От 2001 работи в БНР като музикален продуцент и редактор в предаванията „Алегро Ви­ваче“ и „Каста Дива“ по „Хоризонт“. Като композитор и автор на песенни текстове е носител на наградата на публиката и наградата за дебют за Нова българска песен в конкурса „Златна пролет“ 2015. Преподавател в НМУ „Любомир Пипков“ по полифония и хармония

фотограф: Silvia Sánchez, фотосесия в средновековната
крепост в Алмонастер Реал, Испания

Как могат да се съберат две различни музикални традиции в един проект, без да се наруши фолклорната им идентичност? Защо различността като белег на творческа зрялост в изкуството се стреми все повече да привлече фолклорното битие в приключение, което на пръв поглед изглежда немислимо – успявайки да съхрани специфичния му аромат?

До каква степен испанските традиции във фламенкото – от една страна – и дълбочи­ната и красотата на българското фолклорно пеене, от друга, могат да преплетат корени в една съвършено неразработена почва, изуми­телно съчетавайки емоционалния екстракт на два извора? И какво въображение е необхо­димо, за да се направи интелигентна връзка между тези толкова различни култури, така че да напуснат коловоза на утъпкания път и да зазвучат хомогенно?