Ирена Христова Иванова е завършила Ловешката езикова гимна­зия „Екзарх Йосиф |“, има бакалавърска степен по Приложна лингвисти­ка (английски и френски език) от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Стипендиант в „Западен католически универ­ситет“ в Анже, Франция. Магистър е по театрална режисура към Нов български университет.

Ирена Иванова е автор на стихосбирката „Хълбоци и пеперуди“ (ИК „Жанет 45“). През 2015 година книгата получава номинация за Национал­на награда „Иван Николов“, което нарежда Ирена сред най-младите по­ети, получавали номинация за този конкурс. През 2016 година книгата е представена пред българската общност в Университета Кеймбридж и пред българска и чуждестранна публика в Българския културен инсти­тут в Лондон. А през 2017 бе представена и в Българския културен ин­ститут в Прага. Нейни текстове са преведени на словенски, испански, гръцки, английски, чешки и турски и са включени в европейски поетич­ни антологии. През 2015 г. печели Първа награда за белетристика от Шуменския литературен конкурс „Боян Пенев“.

Освен писател тя е и театрален режисьор и основател на Теа­трално ателие „Експериментика“. През 2017 година поставя спекта­къла „Очи сини, коси черни“ по едноимения роман на Маргьорит Дюрас.