БРОЙ 03

ПОЕЗИЯ | Аксиния Михайлова

Аксиния Михайлова (1963) e поет и преводач. Един от основателите на литературното списание „Ах, Мария“. Автор на 6 поетични книги на български език: Тревите на съня (1994), Луна в празен вагон (2004), Три сезона (2005), Най-ниската част на небето (2008), Разкопчаване на тялото („Жанет 45“, 2011), удостоена с националните литературни награди „Христо Фотев“ и „Милош Зяпков“, Смяна на огледалата („Жанет 45“, 2015), отличена с националната награда „Иван Николов“, както и на една книга на френски език Ciel a perdre/Небе за изгубване (Галимар, 2014), удостоена с най-престижната годишна награда за поезия във Франция „Гийом Аполинер 2014“. Има три публикувани книги [...]

АНЖЕЛА НЕДЯЛКОВА

ИМАМ МНОГО МЕЧТИ И ЕДИН ЖИВОТ… НЕДОСТАТЪЧЕН ЗА ВСИЧКИТЕ МИ МЕЧТИ Автор: Теодора Стоилова НА 26 ГОДИНИ КРАСИВАТА БУНТАРКА АНЖЕЛА НЕДЯЛКОВА ВЕЧЕ ИМА ЗАВИДНИ АКТЬОРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ. ИЗИГРАЛА Е ЕМБЛЕМАТИЧНИ ЗА РОДНОТО НИ КИНО ГЛАВНИ ЖЕНСКИ РОЛИ В „АВЕ“, „ПЪТЯТ КЪМ КОСТА ДЕЛ МАРЕСМЕ“, А НЕЙНИТЕ УСПЕХИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН СА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ: ИЗПЪЛНЯВА ГЛАВНАТА ЖЕНСКА РОЛЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА КУЛТОВИЯ „ТРЕЙНСПОТИНГ“ НА РЕЖИСЬОРА ДАНИ БОЙЛ, КЪДЕТО СИ ПАРТНИРА С ГОЛЕМИЯ АКТЬОР ЮЪН МАКГРЕГЪР. БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗРИТЕЛИ Я ПОЗНАВАТ КАТО ДАРА ОТ СЕРИАЛА „ВРЪЗКИ“. С НЕЯ РАЗГОВАРЯ ТЕОДОРА СТОИЛОВА. Анжела, за теб може да се каже, че си [...]

ЦИГУЛКАТА НА БЕДНИТЕ

Автор: Васил Тодоров ВАСИЛ ТОДОРОВ е тромбонист, артист оркестрант в СО на БНР, ръководител на камерен ансамбъл меден духов квинтет (София брас квинтет). „Тромбонът е цигулката на бедните.“ При­помних си тази шега, която преди много години ми каза моят преподавател в Музикалното учи­лище. Защо е така, има ли смисъл в тези думи? За­мислих се и не можах да си отговоря. Затова ре­ших, че по-лесно ще ми бъде да ви разкажа моята история за тромбона, а вие сами да потърсите отговора на тази загадка. „Това е много труден инструмент“, разсъж­давах някога като дете. Гледах тромбонистите [...]

БОЛЕЗНЕНАТА ТОНАЛНОСТ НА САМОТАТА

„Тук долу всички люляци умират“ НОВОТО СОЛО НА ГАЛИНА БОРИСОВА Мила Искренова Най-голямото достойнство на българската тан­цова сцена е яркостта на индивидуалностите. В срав­нително непретенциозните ни арт-условия е удиви­телно присъствието на толкова различни в подхода си към съвременния танц артисти, всеки търсещ свой уникален път на развитие. В това до голяма степен маргинализирано поле Галина Борисова е феномен, който има свое собстве­но, независимо, но последователно развитие. Инди­видуалността не е на почит у нас, да не говорим за индивидуализма... Но има артисти като Галя, които не са способни да бъдат друго освен себе си и [...]

БРОЙ ТРЕТИ. ОСНОВНА ТЕМА – ВИЗУАЛНИ ИЗКУСТВА

и още: Николай Поляков извън портрета | Самоубиващото се изкуство - изследване на доц. д-р Валерий Пърликов | „Авантаж“ на Георги Дюлгеров и Руси Чанев - за новопокръстени зрители | София - 24 кадъра в секунда | Анджела Недялкова |

ЗИМНИТЕ ПРАЗНИЦИ НА ЗЛАТЮ БОЯДЖИЕВ

МЕЖДУ РИТУАЛА И ЧУВСТВАТА Станислава Николова Златю Бояджиев e един от колосите на новата българска живопис, чиито творчески постижения доказват силата на човешката воля и дух. Интере­сен, оригинален и сложен талант, дълбоко и духовно свързан с родното място, превърнал го в неизчерпа­ем източник на сюжети. Изкуството на художника има своя символна същност. Всичко в него говори на някакъв иносказателен език – слънцето, плани­ната, чинарът, животните, хората, техните пози, жестовете и действията. Като че ли зад привидна­та външна обвивка се крие една вътрешна, духовна страна, която Златю Бояджиев се опитва да ни по­каже. Това важи особено силно за картините [...]