БРОЙ 02

ТРАКИТЕ И МАГИЧЕСКАТА АКУСТИКА

Фрагмент от чернофигурен съд с изображение на главата на Орфей, ок. 470 г. пр. Хр., Simon, E. 1981. Die grichischen Vasen, München: fig. 180 Орфей свири на лира пред тракийски аристократи. Изображение върху кратер, открит в Гела, Южна Италия, изработен е от „художника на Орфей“, ок. 450 г. пр. Хр. Фрагмент от мозайка с изображение на Орфей, който с музиката си подчинява животните и природата, гр. Адана, Турция, 4 в. сл. Хр., Tülek, F. 1998. Orpheus, The Magician.  Arkeoloji ve Sanat Yayınları: fig. 9. Проф. д.и.н. Валерия Фол e траколог, преподавател в УниБИТ и ръководител на Ин­ститута за [...]

БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ В НАЧАЛОТО НА 21 ВЕК

Автор: Николина Делева Ако някога понятието „съвре­менна българска драматургия“ се е приемало априори като ясно и разби­раемо, то това вече не е така. Докол­ко драматургията тук и сега въобще е „българска“, „съвременна“ и „драма­тургия“? Как се дефинира „съвременна“- нейният автор все още е жив и про­дължава да пише, произведенията му са писани през последните 5, 10, 20, „n“ на брой години в зависимост от това какви времеви рамки поставя­ме на съвременността, езикът, на който е написана, е съвременен и но­ваторски, тематиката ù е актуална спрямо днешния ден, отнася се до ак­туални събития? Всеки [...]

БУНТАРЯТ ЯСЕН ГРИГОРОВ:

 НА МЕН МИ Е ИНТЕРЕСНО КИНОТО КАТО ИЗРАЗ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТ, НА НЯКАКВА КАМЕРНОСТ, ЧЕСТО НАЛОЖЕНА ОТ НИСКИТЕ БЮДЖЕТИ. ЯСЕН ГРИГОРОВ Е РОДЕН НА 16 ЮЛИ 1974 Г. ПЪРВИТЕ СИ СЕДЕМ ГОДИНИ ЖИВЕЕ В МАРОКО, КЪДЕТО БАЩА МУ Е НА РАБОТА. СЛЕД ТОВА ЗАВЪРШВА ФРЕНСКАТА ГИМНАЗИЯ В СОФИЯ, УЧИ „КОМИКСИ И РАЗКАЗВАТЕЛНИ ИЗКУСТВА“ В АКАДЕМИЯТА ЗА ПРИЛОЖНИ ИЗКУСТВА В АНГУЛЕМ, ФРАНЦИЯ И „ВИЗУАЛНА КОМУНИКАЦИЯ“ В ЖЕНЕВА, ШВЕЙЦАРИЯ. ДИПЛОМИРА СЕ В НАЦИОНАЛНАТА ХУДОЖЕСТВЕНА АКАДЕМИЯ КАТО ИЛЮСТРАТОР И ЗАПОЧВА РАБОТА В РЕКЛАМАТА. СЛЕД ГОДИНИ КАТО РЕЖИСЬОР НА РЕКЛАМИ СПЕЦИАЛИЗИРА КИНОРЕЖИСУРА ПРИ ЛЮДМИЛ СТАЙКОВ В НАТФИЗ И СЪЗДАВА ПЪРВИЯ СИ ФИЛМ [...]

БРОЙ ВТОРИ. ОСНОВНА ТЕМА – КИНО

БРОЙ ВТОРИ. ОСНОВНА ТЕМА - КИНО и още: Траките и магическата акустика | ДС в музиката | Андрей Чапразов - документален разговор | Ивета Гонаус - Шоковата драматургия | Проект „Подарявам ти лика си“ | „Свобода“ - Карабашлиев - „Хавра“ | Клаудиу Комартин и Златозар Петров - Поезия | Фондациите в България: „За нашите деца“