Автор: Игор Марковски

Преди осем години горях от желание да създам един (притега­телен) център за изкуства и кул­тура. Идеята беше да се построи съвсем нова сграда с около 5–6000 кв.м полезна площ – голяма излож­бена зала, няколко по-малки, зала за търгове, киносалон, ресторант (разбира се артистичен), специ­ални помещения за съхранение на картини, реставраторско ателие, редакцията на списание, магазин за сувенири и т.н. – изобщо както си е по света. Сградата трябваше да е модерна, но и обърната към мина­лото, отгоре да има голяма тераса, за да се използва и това простран­ство (пак за изложби), задължител­но да има паркинг и всички възможни удобства за хора в неравностойно положение.

* * *

След две години успях да съ­бера достатъчно предложения и, най-вече, хора, които имаха специ­ално отношение към изкуството. Изведнъж се намери и изключител­но подходящ парцел и то не къде да е, а в Южния парк. Направиха ми биз­нес план и успях да го представя на приятели и съмишленици.

* * *

Едно от (може би) най-реномира­ните архитектурни бюра в света, явно заинтригувано от тази идея, се свърза с нас и разменихме няколко опознавателни писма. В последното беше определена и дата, за да се ви­дим на място в София, като преди това помолиха да им пратя записани на CD най-добрите образци на бъл­гарското изобразително изкуство и каквото друго реша, което да дава широка картина на достиженията на нашата култура.

* * *

Беше горещо лято, месец Юли, срещата се състоя в залата на луксозен хотел. От архитектурното бюро бяха изпратили един човек и пре­водачка. Точно в 11:00 ч. той се изправи и учтиво каза: „Преди да започнем, бих поискал разрешение да сваля сакото си в присъствието на дамите“. След което продължи: „Бях помолил да ми пратите най-добрите образци на българското изкуство, да, получих ги, обмисляхме в бюрото как да изглежда една нова и съвременна сграда в средата на столи­цата ви, какви елементи задължително трябва да присъстват в този проект и какви акценти са не­обходими, за да се слее този Център, както сте го нарекли, с останалите сгради в района и най-вече в