БРОЙ 21

Светът след Нидерландската полифония

Автор: Йосиф Герджиков ИЛИ КАК ТВОРЕЦЪТ ТЪРСИ, ПРАВИ И ЗАДАВА БЪДНИ ДНИ Йосиф Герджиков е един от най-пристрастените и изявени ин­терпретатори на бароковата музика у нас. Освен диригент, осъществил премиерни за България изпълнения на мащабни кантатно-ораториални творби, той е и прекрасен солист - пе­вец и педагог. Ученик е по хорово дирижиране на проф. Лилия Гюлева, а по оркестрово дирижиране на проф. Васил Казан­джиев. Създава „Хенделово общество“ през 1991 година. Също така е един от съоснователите на театралния колеж „Любен Гройс“. Ръководител е на вокалната форма­ция „Юлангело“, с която копнцертира в цял [...]

Писма от Мила Боги

Автор: Мила Боги “Може да се каже, че е мечтател. Силно вярва, че единственият начин да живее е да търси вдъхновението навсякъде и да експериментира с всевъзможни начини на себеизразяване. Не търси себе си, а се създава. В момента пише първата си книга, докато работи като експерт в сферата на устойчивото развитие и зелени енергийни проекти. Междувременно, за да не изгуби и минутка от времето си, работи и по социален проект, чрез който иска да осигури допълнителен доход за българските баби и дизайнери. Когато има възможност, майстори рецепти за лимонада. Това е тя. Разпиляна, креативна, артист по душа – [...]

ПРОФ. ПЛАМЕН МАРКОВ

Автор: Кева Апостолова ДА ПОГОВОРИМ СЪС ЗВЕЗДИТЕ 21 ВЪПРОСА В 21. ВЕК (режисьор, театрален педагог) Господ или Дарвин? – И господ, и Дарвин. Кой е казал, че те не могат да си партнират, ако се оберат крайностите в те­ориите им? Защо човешкото новородено е безпо­мощно? – Защото играе театър. Съхранява в тайна ог­ромното си желание за живот и крие потенциа­ла си, за да бъде обгрижвано. Иначе кончето се ражда и незабавно скача на крака и ходи. Чо­вешкото същество е хитро и играе. То е „Hommo Ludens“ и това го различава от животните. Както [...]

ИСТОРИЯ СЛЕД СТАЛИНСКИЯ ЗАКОН ОТ 15 ФЕВРУАРИ 1947 ГОДИНА

Автор: Наталия Няголова “ЗА ЗАБРАНА НА БРАКОВЕТЕ МЕЖДУ ГРАЖДАНИ НА СССР И ЧУЖДЕНЦИ“ “ВАРШАВСКА МЕЛОДИЯ“ В „ТЕАТЪРА НА МАЛАЯ БРОННАЯ“ Великолепният текст на Леонид Зорин от 1967 година, превъплътен повече от 90 пъти в съ­ветския и руски театър, е написан година преди Пражката пролет и представя абсурдността на един от сталинските закони от 15 февруари 1947 година – „За забрана на браковете между гражда­ни на СССР и чужденци“. Историята на полската студентка Геля и съветския студент Виктор, преминали като юноши през ужасите на Втората световна война и разделени от жестоките аб­сурди на сталинизма, се [...]

Партийна чи(е)стота

Автор: Деян Статулов Едва издържахме и едва на края на филма се посъвзехме. Той беше в Италия. Как го заразиха там, че да направи такъв филм! Тодор Живков1 Пример за това как е изглеждала цензурата в киното преди Втората световна война дава един епизод от филма на Джузепе Торнаторе „Ново кино „Парадизо“ (1988). Няколко дни преди прожекцията на нов филм в малък италиански град местният свещеник го гледа и с помощта на звънче известява прожекциониста коя сце­на да изреже преди да стигне до зрителите. В края на филма главният герой гледа всички цензурирани кадри, [...]

Цензурата

Автор: Ивана Мурджева В РАМКИТЕ НА ПРАВОТО НА СВОБОДНО ИЗРАЗЯВАНЕ. ИНСТРУМЕНТИТЕ НА ЗАКОНА V/S ГЪВКАВОСТТА НА ЦЕНЗУРАТА Цензура, цензурирам, цензурирай се, не­цензурен. Това може би са думите, поставени в първите десет цивилизоващи модела, тре­тирани като базови от обществената док­трина на 20. век и успешно обогатявани през настоящия. „Ще трябва да цензурирате пове­дението си“, чуваме да казват преподаватели­те в клас, когато искат да обърнат внимание върху ограниченията, налагани от съвместното ни живеене. „Ще цензурираш езика си или ....“, не сдържа нервите си поставеният на изпитание родител, който иска да е едновременно строг, ав­торитетен, но [...]

Книжни самолети

Автор: Игор Марковски Самолет, премазан от автомобилни гуми. Разгънах го. Беше направен от некролог. Портрет на дядо с мустак. Три имена. Дата раждане. Дата смърт. Три месе­ца по-късно някой внимателно е взел този лист хартия – дупките от габърчета личаха ясно – и е направил самолетче… В училище направихме купища самолети от различна хартия – имаше гланцова, вестникарска, лист от атлас с океани, от кройка на „burda“ (ако помните това списание), от списание „Паралели“, но в тази колекция имаше само един от некролог. Онзи – премазания… * * * Некролози. Уличните. Кога ли ще се [...]