„Възвишение“ за Милен Русков – две гледни точки – театър и кино | Ружа Лазарова – повече от скандална | Александър Алексиев – интервю | „Пергамон“ – пиеса от Кева Апостолова |ВОСР в изкуството | Спомен за памет(ник) „1300 години България“