Игор Марковски

Историята на Вавилон­ската кула е разказана в Битие – първата книга на Библията. След Апо­калипсиса оцелелите се заселили в страната Сеннаар. Това било в Месопотамия, между реките Ти­гър и Ефрат. Там хората решили да построят първия град след По­топа. Този град бил наречен Вави­лон. В центъра на града почнали да строят кула, като тя трябвало да стигне до небето. Бог обаче разде­лил хората, като те започнали да говорят на различни езици и нямало как да се разберат един с друг. Така или иначе кулата не била построе­на. Библията разказва това обаче около 1000 години по-късно и то предимно по сказания. Онези, кои­то строили кулата, били свързани с греховността заради възгордява­нето на хората в стремежа им да достигнат Бог.

***

Картината тук е „Вавилонската кула“, на немски „Großer Turmbau zu Babel“, нарисувана от Питер Брьо­гел Стария през 1563 г., маслени бои върху дърво и е с размери 114 х 155 см. Съществува и втора версия, но рисувана през 1565 г. и с по-мал­ки размеи – 60 х 74,5 см, и е изложена в музея Бой­манс-Ван Бьонинген в Ротердам.