ИМАМ МНОГО МЕЧТИ И ЕДИН ЖИВОТ…
НЕДОСТАТЪЧЕН ЗА ВСИЧКИТЕ МИ МЕЧТИ

Автор: Теодора Стоилова

НА 26 ГОДИНИ КРАСИВАТА БУНТАРКА АНЖЕЛА НЕДЯЛКОВА ВЕЧЕ ИМА ЗАВИДНИ АКТЬОРСКИ ПОСТИЖЕНИЯ. ИЗИГРАЛА Е ЕМБЛЕМАТИЧНИ ЗА РОДНОТО НИ КИНО ГЛАВНИ ЖЕНСКИ РОЛИ В „АВЕ“, „ПЪТЯТ КЪМ КОСТА ДЕЛ МАРЕСМЕ“, А НЕЙНИТЕ УСПЕХИ В МЕЖДУНАРОДЕН ПЛАН СА ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ: ИЗПЪЛНЯВА ГЛАВНАТА ЖЕНСКА РОЛЯ В ПРОДЪЛЖЕНИЕТО НА КУЛТОВИЯ „ТРЕЙНСПОТИНГ“ НА РЕЖИСЬОРА ДАНИ БОЙЛ, КЪДЕТО СИ ПАРТНИРА С ГОЛЕМИЯ АКТЬОР ЮЪН МАКГРЕГЪР. БЪЛГАРСКИТЕ ТЕЛЕВИЗИОННИ ЗРИТЕЛИ Я ПОЗНАВАТ КАТО ДАРА ОТ СЕРИАЛА „ВРЪЗКИ“. С НЕЯ РАЗГОВАРЯ ТЕОДОРА СТОИЛОВА.

Анжела, за теб може да се каже, че си едно от ли­цата на новото българското кино. Ликът ти в ролята на Аве от едноименния филм на Кон­стантин Божанов беше широко разпространен по повод кампанията „100 години българско кино“, имаш главни роли в емблематични за новото българско кино филми, а вече имаш и впечатляващ международен успех. Предста­вяла ли си си някога, че те очаква такава кино кариера?

– Не съм си го представяла никога, тъй като ни­кога не съм си мислела, че ще се занимавам с актьорство. Когато започнах да се снимам във филми, все още учех в гимназията за при­ложни изкуства и интересът ми беше насо­чен към друга сфера. Пак изкуство, но различ­но. Правех декори за фестивали, диджействах от време на време. По принцип имам траен интерес в областта на музиката. Когато из­веднъж се появи страхотно внимание към мен, дори преживях момент на шок.

За теб известността отговорност ли е?

– Не съм го поглеждала от тази гледна точка. Като цяло, със или без кино, винаги съм се чувства­ла отговорна за това какъв личностен пример давам, а когато си известен това важи пове­че. Чувствам отговорност и защото не ми се иска да поддържам изкривени представи за ус­пелите. Сблъсквам се много често с предраз­съдъците на хората. Някак винаги се е говоре­ло за известните като за извънземни, като за нещо недостижимо, а то не е така. Всъщност това чувствам като своя мисия – да показвам, че всеки има равен шанс с другите и независи­мо колко си успял в работата си, това не те прави по-различен.