Стефка Цанева

Агнес Мартин е една от най-голе­мите художнички на 20. век, чийто живот и творчество само в последните 3 години бяха отбелязани с ретроспективни излож­би в Тейт Модерн, Лондон, Гугенхайм – Ню Йорк и LACMA в Лос Анжелис. На 22 март тази година се навършват 106 години от рождението ù.

Едва ли има друг худож­ник, чиито творби така ожесточено да се противопоставят на фотографска репродукция, както тези на Агнес Мартин. Многобройните снимки и доку­ментация, които могат да бъ­дат намерени, само загатват за структурата, за мрежите и райетата, така типични за зрялото ù творчество. Но те по никакъв начин не успяват да предадат светлината и усеща­нето за плаващите в пространството перфект­ни линии. Агнес Мартин е художничка, чиято ра­бота изисква време и внимание. В замяна предлага вглъбяване и може би дори щастие. С изкуство­то си Мартин цели да предава или създава имен­но красота, спокойствие и щастие. Животът ù обаче е белязан от различни периоди и радикални промени, преди самата тя да успее да постигне спокойствие в аскетично уединение в пустинята на Ню Мексико.

БИОМОРФНАТА АГНЕС МАРТИН

Агнес Мартин е родена на 22 март 1912 в ка­надската провинция Саскачеван, а израства във Ванкувър. Тя съвсем не е от онези художници, кои­то от самото начало знаят, че ще се занимават с изкуство. Всъщност започва наистина карие­рата си едва на 40-годишна възраст. Като тий­нейджърка тренира професионално плуване и е на крачка да влезе в олимпийския отбор на Канада.