БРОЙ ПЪРВИ. ОСНОВНА ТЕМА – МУЗИКАТА

2018-04-27T17:15:55+03:00

„Възвишение“ за Милен Русков – две гледни точки – театър и кино | Ружа Лазарова – повече от скандална | Александър Алексиев – интервю | „Пергамон“ – пиеса от Кева Апостолова |ВОСР в изкуството | Спомен за памет(ник) „1300 години България“

БРОЙ ПЪРВИ. ОСНОВНА ТЕМА – МУЗИКАТА2018-04-27T17:15:55+03:00

Защо АРТизанин?

2017-11-10T08:16:04+02:00

Петрус Христос не е грък, нито е далечен родственик на Христос. Той е художник за който се знае малко, но достатъчно. Когато някой критик иска да изтъкне колко е начетен той употребява чужди фрази и изрази. Една от тях е: Trompe – l’oeil (на френски може да се преведе като „заблуда на окото”), Всъщност това [...]

Защо АРТизанин?2017-11-10T08:16:04+02:00