Повече за тази инициатива тук:
http://kambarev.org/